Reilun kaupan järjestö - WFTO

World Fair Trade Organisation on reilun kaupan järjestö, joka on laatinut 10 periaatetta, joita kunkin yrityksen on noudatettava koko liiketoiminnassaan, jos haluaa hakea heidän sertifikaattinsa/logonsa käyttöönsä. He myös suorittavat seurantaa näiden periaatteiden noudattamisen varmistamiseksi.

WFTO:n 10 reilun kaupan periaatetta

1. Mahdollisuuksien luominen taloudellisesti heikommassa asemassa oleville tuottajille

2. Läpinäkyvyys ja vastuuvelvollisuus

3. Reilun kaupankäynnin käytännöt

4. Kohtuullisen hinnan maksaminen

5. Lapsityövoiman ja pakkotyön kieltäminen

6. Sitoumus syrjimättömyyteen, sukupuolten tasa-arvoon ja yhdistymisvapauteen

7. Hyvien työolojen varmistaminen

8. Kapasiteetin kehittäminen

9. Reilun kaupan edistäminen

10. Ympäristön kunnioittaminen

 

WFTO = sosiaalinen yritys + reilu kauppa

"Olemme reilua kauppaa harjoittavien sosiaalisten yritysten globaali yhteisö. Takuujärjestelmämme varmistaa, että jäsenemme ovat todella reilun kaupan yrityksiä. Tämä tarkoittaa, että jäsen yrityksemme ovat edelläkävijöitä noudattaessaan liiketoimintamalleja, jotka asettavat ihmiset ja planeetan etusijalle.

Reilun kaupan yritykset syntyvät vaikuttamaan. Ne ovat sosiaalisia yrityksiä, jotka harjoittavat täysin reilua kauppaa. Ne vaikuttavat n. 1 miljoonaan toimeentuloon, joista 74% on naisia.

Nämä yritykset muuttavat paikallisia yhteisöjä, tekevät pioneerikierrätystä, kehittävät naisten asemaa, puolustavat pakolaisten oikeuksia ja harjoittavat luonnonmukaista maataloutta. Näiden yritysten vaikutus ulottuu laajalle ja WFTO on heidän globaali yhteisönsä." (WFTO)

Reilun kaupan järjestelmä on alun perin suunniteltu syrjäytyneille tuottajille, joita nykyään ei palvele reilun kaupan sertifiointijärjestelmä (pelkkä reilun kaupan merkki), jonka voi saada vain raaka-aineille ja hyödykkeille. Esimerkiksi käsityön monimuotoisuuden ja monimutkaisuuden vuoksi tuotestandardia on teknisesti vaikea soveltaa. Järjestelmä tarjoaa sitten vaihtoehdon, joka varmistaa, että organisaatio harjoittaa reilua kauppaa kaikessa toiminnassaan.

Kun organisaatio on sertifioitu, se voi käyttää WFTO:n merkintää kaikissa tuotteissaan. Monet WFTO:n jäsen yrityksistä kuitenkin valmistuttavat paljon tuotteita, joilla on myös reilun kaupan sertifikaatti, joten nämä kaksi sertifikaattia tukevat toisiaan. World Fair Trade järjestö ja International Fair Trade järjestö (joilla valtuus antaa tämä tunnettu reilun kaupan sertifikaatti), tekevät tiivistä yhteistyötä ja ovat kumppaneita keskenään.

Hankkimalla tuotteita WFTO merkin omaavilta yrityksiltä tai heidän jälleenmyyjiltään, tuet maailman muutosta parempaan suuntaan ja sellaiseksi, kuin sen pitäisi jo olla! Kiitos.

Lähteet: Wikipedia, WFTO-sivut, People Treen sivut